ΣΤΟΧΟΙ

stoxoi

Ο Σ.Ε.Α.Υ ιδρύθηκε με σκοπό τη συνένωση όλων των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών υδατοσφαίρισης προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα του Ελληνικού WaterPolo αλλά και του Ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Ταυτόχρονα η παρουσία και οι θέσεις του Σ.Ε.Α.Υ θα πρέπει να δρουν αποτρεπτικά απέναντι σε κάθε προσπάθεια αυθαιρεσίας προερχόμενης είτε από διοικήσεις συλλόγων είτε από την ίδια την Κολυμβητική ομοσπονδία και ειδικότερα όταν αυτές οι αυθαιρεσίες θα δύνανται να αποτελούν παράγοντες ανάσχεσης της προόδου και της ευημερίας του αθλήματος.

Οι ενέργειες του Σ.Ε.Α.Υ θα πρέπει να κινούνται στα πλαίσια της ανάπτυξης του Ελληνικού αθλητισμού, της εξυπηρέτησης της ιδέας του Ολυμπισμού και γενικότερα της δημιουργίας πνεύματος ευγενικής άμμιλας, συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Παράλληλα ο Σύνδεσμος θα πρέπει διαρκώς να μεριμνά για την εξύψωση του ηθικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των Ελλήνων πολιστών και πολιστριών αλλά και για την αξιοποίηση των αρετών τους.

Βασική μέριμνα του Συνδέσμου θα είναι η προαγωγή, προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών του μέσα από την παροχή πάσης μορφής βοήθειας προς αυτά, αλλά και η ταυτόχρονη παροχή υποστήριξης σε κάθε νόμιμο, θεμιτό, εύλογο και δίκαιο αίτημά τους.

Ειδικότερα ο Σ.Ε.Α.Υ θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων σε 4 βασικ’α διαχρονικά προβλήματα των αθλητών και αθλητριών του πόλο και πιο συγκεκριμένα:

1. Τη Νομική προστασία των αθλητών και αθλητριών απέναντι στα σωματεία και την ομοσπονδία

2. Την δημιουργία εναλλακτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων τα οποία θα παρέχουν στα μέλη τη βασική ιατροφαρμακευτική βοήθεια σε περίπτωση τραυματισμών ή ακόμα και μερικής ή ολικής αναπηρίας που προήλθε από ατύχημα κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας

3. Τη δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος το οποίο θα μπορεί να παρέχει στα μέλη εφάπαξ ή μηνιαία σύνταξη στο τέλος της αθλητικής τους καριέρας

4. Τη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων για την εξάπλωση των προγραμμάτων «DualCareer» προκειμένου τα μέλη του Συνδέσμου να δύνανται μέσω της παρακολούθησης ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων να αποκτήσουν αναγνωρισμένες από την Ευρωπαίκή ένωση επαγγελματικές πιστοποιήσεις που θα τους εξασφαλίζουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας

Τέλος ο Σ.Ε.Α.Υ μέσω οργανωμένων ενεργειών θα πρέπει να συνδράμει διαρκώς στην περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της Υδατοσφαίρισης σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στην τόνωση του τόσο στην επαρχία όσο και στις πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές.