ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης θέλοντας να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία στους αθλητές – τριες μέλη του επισυνάπτει τα ακόλουθα ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποδείγμα για τους ενδιαφερόμενους.

Επισημαίνεται ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί ένα υπόδειγμα το οποίο μπορούν τα συμβαλλόμενα στο μέλλον μέρη να συνδιαμορφώσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη συμφωνία που θα κάνουν, καθώς εδώ περιλαμβάνονται τα πιο βασικά σημεία.

Επισπροσθέτως παροτρύνουμε τους αθλητές – τριες μέλη μας εφόσον θέλουν κάποιο πιο εξειδικευμένο κείμενο να καταφεύγουν στη βοήθεια κάποιου δικηγόρου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ_OV28    (Αθλητές άνω των 28 ετών/-τριες 26 ετών  ή που είναι ελεύθεροι )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ_UN28    (Αθλητές κάτω των 28 ετών/-τριες 26 ετών )